hardware.ninenic.com
    HOME     ABOUT US     PRODUCT     NEWS & MESSAGE     CONTACT US    
-A +A
เครื่องเชื่อม Welding Machine (18)
ลวดเชื่อม Welding Wire (8)
อุปกรณ์เชื่อม Welding Equipment (7)
สี, เคมีภัณฑ์, Colour & Chemical (9)
เครื่องมิอ, อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ Tool &Hardware (9)
งานขัด, งานตัด Grinding & Cutting (9)
 
Your basket 0 piece(s) : Total price 0.00 USD

 NEW & MESSAGE  


      เปิดบริการเป็นศูนย์รับซ่อมเครื่องเชื่อมและเครื่องตัดทุกชนิด

      นอกจาก หจก.สกุลจันทร์โต  จะจัดจำหน่ายเครื่องเชื่อมและเครื่องตัดทุกชนิดแล้ว   เรายังให้บริการหลังการขายโดยรับซ่อมเครื่องเชื่อมและเครื่องตัดทุกชนิดอีกด้วย โดย ทางร้าน ได้มีบริการรับและส่งงานซ่อม ณ สถานประกอบการในเขตจังหวัดชลบุรี ทั้งหมด  ระยะเวลารับประกันงานซ่อม  3 เดือน  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  0-3847-6193, 08-1570-1033, 08-1687-0191, 08-1687-9911


 
"คุณภาพดี ราคาถูก บริการเป็นเลิศ"

 

 


  พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค ฉบับใหม่ คลอดแล้ว เริ่มบังคับใช้วันนี้

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ประกาศใช้แล้ววันนี้ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจากสินค้าและบริการที่เป็นอันตราย กำหนดโทษรุนแรงสูงสุด จำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท

          เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (19 มีนาคม) พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 ได้ลงเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคจากสินค้าและบริการที่อาจเป็นอันตราย ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 19 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป โดยกฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดโทษรุนแรงสูงสุด จำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท

          โดยสาเหตุที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ กฎหมาย ว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคในปัจจุบันยังไม่มีบทบัญญัติชัดเจนที่จะให้คณะ กรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอม ข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคอันจะเป็นการช่วยลดปริมาณคดี ที่จะไปสู่ศาลได้ และสำหรับมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคนั้น แม้จะมีบทบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคจากสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ ผู้บริโภคก็ตาม แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมไปถึงการคุ้มครองทางด้านบริการที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้ บริโภคซึ่งสมควรมีมาตรการคุ้มครองเช่นกัน

          นอกจากนี้ สมควรกำหนดให้มีมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับการให้ผู้ประกอบธุรกิจจัด เก็บหรือเรียกคืนสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค และให้มูลนิธิที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรองมีสิทธิในการดำเนินคดี เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคเช่นเดียวกับสมาคม ซึ่งจะเป็นการขยายการคุ้มครองผู้บริโภคโดยภาคเอกชนด้วย
ขอขอบคุณเนื้อหาข่าว คุณภาพดี โดย: หนังสือพิมพ์มติชนHOME | ABOUT US | PRODUCT | NEWS & MESSAGE | CONTACT US
    Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2020 All rights reserved.
Sakulchanto Ltd.,Part
44/58 Moo.4 T.Samnakbok
A.Muang Chonburi 20000
Tel : 038-476193, 038-379744 Fax: 038-379744
Email : info@ninenic.com